Audit BOZP na zkoušku

Audit simuluje průběh kontroly od hasičů či inspektorátu “nanečisto”. V jeho průběhu důkladně prověříme Vaše objekty a pracoviště z pohledu BOZP i PO. Budeme vše nezávisle pozorovat a hledat možné nedostatky. Audit na místě trvá 1-2 hodiny a průběh nijak nenaruší provoz firmy.

Co vám přinese AUDIT BOZP

Zachováváme mlčelivost ohledně veškerých důvěrných informacích, k nimž získáme přístup při provádění činností pro klienty. Informace o případných zjištěných nedostatcích při auditu budou předány vždy pouze Vám.

 

Jako první krok auditu náš odborný pracovník provede prohlídku pracoviště, po kterém následuje pohovor s osobou odpovědnou za BOZP. Následuje revize dokumentace, při které zkontrolujeme její úplnost s ohledem na činnosti firmy a Vašich zaměstnanců.

 

Výstupem auditu je zpráva vyhodnocující rizikovost pracoviště z pohledu BOZP a objektu z pohledu požární ochrany. Ta poukazuje na zásadní zjištěné nedostatky, vyčísluje náklady na případnou aktualizaci dokumentace BOZP a navrhuje řešení a potřebné kroky k nápravě.

VYZKOUŠEJTE 15 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU.

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.