Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

Vždy pro Vás najdeme optimální řešení v oblasti BOZP a PO. Zajišťujeme služby pro osoby samostatně výdělečně činné, firmy, státní organizace, základní a mateřské školky, obecní úřady, lékaře apod. Díky odborným znalostem a zkušenostem získaným dlouholetou praxí v BOZP a PO a individuálním přístupem, jsme profesionálním partnerem stovek klientů po celé ČR.

Roční prověrka bozp a po

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

školení zaměstnanců a řidičů

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi základní školení, které musí každý zaměstnavatel bez výjimky poskytnou všem svým zaměstnancům již při nástupu do zaměstnání a také v dalších stanovených případech. Další povinnost ze zákoníku práce, která je spjatá se školením BOZP, je školení zvláštní odborné způsobilosti nebo například pravidelné školení řidičů.

zpracování dokumentace

Dokumentace BOZP představuje souhrn dokumentů, které jsou vždy zpracovány na míru organizaci, dle konkrétních podmínek na pracovišti a dle činností, které se na pracovišti vyskytují. Reflektuje organizační strukturu společnosti, pracovní postupy, péče o zaměstnance a zejména řízení rizika vč. opatření. Dokumentace BOZP je velmi často spojena s také dokumentací požární ochrany.

revize a audity

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci vhodné. V rámci zajištění BOZP a PO musí revize a kontroly provádět každý zaměstnavatel a nezáleží, jestli má pronajatou jednu kancelář nebo provozuje velký podnik. U každého zaměstnavatele se totiž najde minimálně počítač, tiskárna, varná konvice atp.

Pavel Soukup, odborný garant

Hlavním guru ve společnosti po odborné stránce je pan Pavel Soukup, který působí v BOZP a PO více než 30 let. Kolem sebe si vychovává další, praxí zocelené, kolegy - vystudované OZO techniky, kteří pracují s klienty přímo v terénu, tedy přímo u klienta v sídle firmy, na provozovnách a všude tam, kde je třeba.

Reference

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.