CO JE TO PROVĚRKA BOZP

Prověrka BOZP je zaměřena na zmapování fungování pracoviště v rámci bezpečnosti práce. Výsledkem prověrky je podklad pro zpracování dokumentace BOZP.

 

Technik, který provádí prověrku pracoviště, je zpravidla odborně způsobilá osoba, která má nastudovány aktuální předpisy týkající se bezpečnosti práce a souvisejících oblastí. Má bystré oko a zaměřuje se na vyhledávání nesouladu nastavení jednotlivých prvků i pracoviště jako celku se směrnicemi, normami a vyhláškami, které bezpečné pracovní prostředí definují.

 

Tyto prověrky jsou vyžadovány standartně jedenkrát ročně, přičemž v některých odvětví z důvodu vyššího rizika, jsou prováděny i častěji.

 

Audit BOZP na zkoušku

V rámci nové služby nabízíme tzv. Audit na zkoušku zdarma, který je mezikrokem k samotné prověrce. Spočívá v prohlídce pracoviště odborným pracovníkem, následuje pohovor s osobou, která je zodpovědná za BOZP. Dále se provádí revize samotné dokumentace, kde se kontroluje její úplnost s ohledem na zaměření činnosti firmy.

 

Výstupem tohoto auditu je zpráva, která vyhodnocuje rizikovost z pohledu BOZP a objektu z pohledu požární ochrany. Poukazuje na zjištěné nedostatky, které jsou pro chod firmy zásadní, vyčíslí náklady na aktualizaci dokumentace BOZP a navrhne řešení a kroky, které vedou k nápravě zjištěných nedostatků v rámci auditu.

 

Využijte i vy naši novou službu a sjednejte si tak Audit na zkoušku. Zdarma vám zpracujeme základní audit bezpečnosti práce a požární ochrany.

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.