DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Jste zaměstnavatel, který provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím? Pak je vaší povinností zpracovat dokumentaci požární ochrany (zkráceně PO), kterou vede odborně způsobilá osoba nebo technik. Její rozsah se řídí dle míry požárního nebezpečí provozované činnosti a kontrola této dokumentace se provádí minimálně jedenkrát za rok nebo při požáru. Abychom vám ji přiblížili, máme pro vás přehled, co vše musí dokumentace PO obsahovat.

 

Kompletní dokumentace požární ochrany se skládá z 11 dokumentů:

1) Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

 

2) Posouzení požárního nebezpečí

 

3) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 

4) Požární řád

 

5) Požární poplachové směrnice

 

6) Požární evakuační plán

 

7) Dokumentace zdolávání požárů

 

8) Řád ohlašovny požárů

 

9) Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 

10) Požární kniha

 

11) Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

 

Dokumentace PO může zahrnovat i následující dokumenty, které obsahují podmínky požární bezpečnosti. Tyto dokumenty jsou zpracovávány, schvalovány a popřípadě vedeny podle jiných předpisů:

 

1) Požárně bezpečnostní řešení

 

2) Bezpečnostní dokumentace

 

3) Bezpečnostní listy

 

4) Doklady technických podmínek a návodů výrobků nebo činností

 

5) Rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se PO

 

Pokud si nejste jistí, zda máte ve vašem objektu výše uvedené dokumenty zpracované, nebo si jen chcete ověřit jejich aktuálnost, neváhejte nás kontaktovat. Zpracujeme vám nezávazný audit na zkoušku, při kterém budeme simulovat kontrolu ze strany úřadů. Jako výstup pak obdržíte objektivní přehled rizik a doporučené řešení případných nedostatků BOZP a PO.

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.