O nás

Zabýváme se kompletními dodávkami požárních bezpečnostních zařízení a jejich revizí. Zajišťujeme požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasicí přístroje, uzávěry či prověřování účinnosti poplachových směrnic a revizi únikových cest. Od r. 2020 poskytujeme také komplexní služby v oblasti Bezpečnosti práce a požární ochrany.​

HISTORIE

Firma Unifast byla založena roku 2005 v Brně. S postupným zvyšováním odbornosti a praxe se firma rozšířila o kontroly požárních ucpávek a protipožárních nátěrů všech dodavatelů protipopožárních materiálů v ČR.

 

Po roce 2010 začal výrazný růst firmy. Došlo k rozšíření působnosti v oblasti prodeje, dodávky a kontrol hasících přístrojů, hydrantových systémů a ostatních segmentů v oblasti pasivní požární ochrany. Začali jsme i v této oblasti provádět poradenství.

SOUČASNOST

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZO a požární ochrany. Zajišťujeme dodávky požárních ucpávek, protipožárních nátěrů,nástřiků a omítkovin, protipožárních obkladů ocelových a železobetonovýchkonstrukcí, hasících přístrojů, hydrantových systémů a vzduchotechnickýchelementů (požární klapky a požární stěnové uzávěry).

 

Samozřejmostí je i provádění kompletních pravidelných ročních kontrol (revizí) provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jak v jednotlivých objektech, tak i komplexech budov a areálech. Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, nástřiky a omítkoviny. Dálek pak protipožární obklady ocelových a železobetonových konstrukcí, požární uzávěry, hasící přístroje, hydrantové systémy, vzduchotechnické klapky a uzávěry.

NAŠE VIZE

Nadále pokračovat a zvyšovat kvalitu dodávaných služeb, ochranu životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a subdodavatelů.

 

Díky systému řízení kvality ISO 9001 dochází k neustálému zefektivňování našich služeb, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

Jsme Součástí skupiny TGC

Od r. 2020 jsme se stali součástí skupiny firem, sdružujících se pod značkou TGC. Díky tomu budeme moci nabízet širší portfolio služeb.

 

Dlouhodobým cílem skupiny TGC je zajišťovat prostřednictvím dceřinných společností služby pro domácnosti, firmy i instituce. Zaměřujeme se energetiku, finance, čištění spalinových cest, poradenství v oblasti BoZP a požární ochranu. Připravujeme služby v oblasti instalace, servisu a revize kotlů.