Požární ochrana staveb

Dodáváme a revidujeme prvky požární ochrany v souladu s platnou legislativou ČR.

Našimi montážemi prvků pasivní požární ochrany docílíme zamezení šíření požáru v objektu a zvýšíme požární odolnost stavebních konstrukcí. Zajistíme také funkčnost zařízení, jejichž chod je nezbytný pro účinnou evakuaci osob. Vše v souladu průvodními dokumentacemi, projekty PBŘ a legislativou ČR.

Protipožární obklady

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…

Protipožární ucpávky

Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb.Požární ucpávka je materiál popř kombinace materiálů, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem a složení odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)

protipožární nástřiky

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Na prvek se aplikuje systém protipožárního nátěru, nástřiku, o navržené tloušťce certifikovanou firmou, který při případném požáru na konstrukci vytvoří ochrannou film (pěnu), která může být až 50ti násobek původní vrstvy.

hasící přístroje

S potřebnými znalostmi, odborností a zkušenostmi provádíme flexibilně pravidelné roční kontroly (revize) provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jak v jednotlivých objektech, tak v komplexech budov a areálech.

Reference

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.